Del   NO EN

Kontakt oss

(+47) 92 84 39 21

Våre fokusområder


Tre ulike forretningsområder:
 

Frem til 2007 var Rieve Gruppen et holdingselskap uten ansatte og med et lavt aktivitetsnivå. 

Dette ønsket styret å gjøre noe med, og bestemte seg for å øke aktivitetsnivået gjennom å ansette en daglig leder på heltd.

 

Oppgaven var å videreutvikle selskapet innenfor 3 forretningsområder;

 

 * Direkte Eiendomsinvesteringer.

 *  Ulike finansielle plasseringer.

 *  Elektroteknisk industri & tjenester.